Tilbud til hyttefolk

Tilbud til hyttefolk

Vi ser det er mye hyttefolk i Sauda for øyeblikket og vi får mange spørsmål om tilbud til nettopp hyttefolk. Tilbudene vi har for deg som har hytte i Sauda er:

Klippekort med 12 klipp - 1200kr
Årskort med fri tilgang til styrkesal og gruppetimer - 1400kr
Drop-inn time - 150kr

Husk at du må være symptomfri når du kommer på trening 😃Velkommen til oss