Stenging av treningssentrene forlenges til 12.april.