Program for høsten 2021

Sommerperioden i år har vært usedvanlig varm og tørr. Vi håper våre medlemmer har hatt late og avslappende feriedager, men at det nå begynner å bygge seg opp motivasjon til regelmessig trening igjen.

Høstens program er stort sett som tidligere. Vi må tilpasse oss den kompetansen vi til enhver tid har tilgjengelig. Noen av våre trofaste instruktører har bedt om å få en liten pause, mens andre må ta hensyn til egen familiesituasjon.

I resepsjonen vil du møte tre nye personer. Alise Solbakken, Hedda Valskaar og Frikk Bratås erstatter Ingeborg, Tollef og Fadi.

Nye instruktører er Peter Dirksen på spinning, Venke Hukset som sammen med Hulda har opplegget for foreldre/barn og Hedda Valskaar blir vår instruktør på MRL-timene.

Helene endrer sitt opplegg fra basisball til kjerne/styrke og endrer dag fra tirsdagskvelden til onsdagskvelden.

For seniorspinningen blir det også endringer. Svein Gulbrandsen som over 10 år har vært trofast instruktør har bedt om litt avlastning. Svein fortsetter som instruktør, men vil i denne sesongen kun være instruktør på tirsdager. Mandags- og torsdagsspinningen vil derfor ha nye instruktører.

Når mørket kommer sigende utover høsten vil vi tilby pop-up timer fredagsettermiddag, lørdag formiddag eventuelt søndag formiddag.  Det vil også komme tilbud om styrketrening for voksne i løpet av september. Dette vil være «lukket gruppe» - du betaler et lite beløp for plassen i gruppen.

Høstens kampanje er A og B timen på tirsdagskvelden. Se eget oppslag.

Dessverre er covid-19 situasjonen slik at vi fortsatt har begrensinger i kapasiteten. Det er signaler fra helsemyndigheten om at disse kan bli opphevet i løpet av høsten.

Vi vil at alle skal føle at det er trygt å trene hos oss. Derfor ber vi om at du fortsatt følger denne instruksen:

  • Vask hendene med antibac når du kommer.
  • Bruk håndklede når du trener på apparatene.
  • Bruk spritflaskene som er plassert i apparatsalen til å rengjøre apparatet når du er ferdig.
  • Respekter avstandsreglene.
  • Vask hendene med antibac når du har avsluttet treningene og er på vei ut av lokalet.

 

Den beste treningen er den det blir noe av