Midlertidig stans av gruppetimer

Midlertidig stans av gruppetimer.

Som en konsekvens av de nye retningslinjene fra helsemyndighetene som er presisert og forklart i en forskrift, kan vi fortsatt holde treningssenteret åpent for individuell trening. Men organiserte gruppetimer kan ikke gjennomføres.

Denne endringen skjer fra onsdag 15.12. og gjelder inntil videre.

Vi fryktet at den kritiske smittesituasjonen og informasjonen om hvor raskt omikron-viruset sprer seg, at vi igjen måtte stenge. Men heldigvis – vi håper at de tiltakene som er iverksatt virker etter sin hensikt.  Med forsering av vaksinedose nr. 3, vil det medføre at vi i løpet av noen uker er tilbake i normal driftssituasjon.


Vi trenger din hjelp og det er særs viktig at du bidrar:

  • Har du sykdomssymtomer, hold deg hjemme.
  • Bruk desinfeksjonsflaskene til å vaske apparatet når du er ferdig.
  • Bruk dispensere for å desinfisere hender når du kommer.
  • Bruk håndklede når du bruker apparater.
  • Respekter avstandsreglene!

I styrkesalen er maks antall medlemmer satt til 20 personer og med maks treningstid til 1,5 timer.

Vi registrerer at de fleste er veldig flinke til å følge reglene, men vi får tilbakemeldinger om at det dessverre er noen som ikke gjør det. Medlemmer som ikke følger reglene, vil bli påtalt. Gjentatte brudd medfører midlertidig utestengelse!