Maksimalt 1,5 timers trening i styrkesal

Vi må innføre en regel om maksimalt 1,5 timers trening ute i styrkesalen, mens vi har restriksjoner om maksimalt 15 stk. Håper på forståelse for dette, slik at flest mulig får trent, og ventetiden blir mindre :)