Endring i retningslinjer!

Endring i retningslinjer!

Vi viser til gårsdagens pressekonferanse hvor det ble informert om nye nasjonale tiltak og anbefalinger. Smittesituasjonen i landet er kritisk, spesielt for Deltaversjonen. For Omikron er vurderingen at denne varianten sannsynligvis mer smittsom enn Delta.

Fra torsdag 9. desember gjelder følgende:

  • I apparatsalen er maks antall 20 personer.  I denne salen gjelder 1 meters avstand
  • For spinning må vi redusere antall sykler til 14. Her skal avstanden være 2 meter
  • I aerobicsalen er maks antall 20 personer. Avstanden mellom deltakerne må være 2 meter.

Maks treningstid i apparatsalen er 1,5 timer. Vi ber om at alle har respekt for dette slik at flest mulig får anledning til å gjennomføre planlagt treningsøkt.

  • Respekter avstandsbestemmelsene. Gjentatt brudd medfører utestenging.
  • Har du sykdomssymptomer, hold deg hjemme.
  • Vask apparatene etter bruk.
  • Bruk håndkle når du bruker apparater.
  • Husk å sprite hendene jevnlig.

Vi er glade for responsen våre medlemmer har vi vist i periodene som vi har hatt åpent. Det har vært god forståelse for kapasitetsbegrensningene og våre regler har blitt fulgt særs godt. Takk for hjelpen – så langt!

At vi igjen må innføre begrensninger er lite ønskelig, men vi har full forståelse for at tiltak er nødvendige for å slå ned smitten.