Vi søker etter ny driftskoordinator

Vår nåværende driftskoordinator har valgt å slutte hos oss og vi trenger hennes erstatter.

F & R Treningssenter har som formål å motivere og stimulere til fysisk aktivitet for bedre helse og økt livskvalitet ved å tilby gode treningstilbud. 

Driftskoordinatoren vil bl.a. ha oppgaver som:

 Planlegge driften i samarbeid med daglig leder

 Instruktør i gruppetimer

 Bemanning og vaktlister

 Betjene resepsjon og medlemssystem

 Daglige rutiner og informasjonsflyt

 Utviklingsprosesser

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 Bachelorgrad i idrett eller andre relevante fagområder

 Erfaring som trener/leder ved treningssenter/idrettsorganisasjoner

 Utadvendt holdning, evne til å motivere og liker å jobbe med mennesker 

 Engasjert og utviklingsorientert

 

Stillingsandel vil bli tilpasset/avtales med relevant kandidat.

Søknadsfrist er 19.juli. Søknaden sendes: hulda@friskogrask.no

Ved eventuelle spørsmål, kontakt med daglig leder Hulda Asgeirsdottir Birkeland på telefon 934 25 342 eller per mail.