Merel Celine Dirksen – ny driftskoordinator

Merel er utdannet ved Høgskolen på Vestlandet med bachelorgrad i idrett og kroppsøving, inkludert blant annet årsstudium i personlig treningsveiledning. Merel har vært og er sterkt knyttet til idrett, både som utøver og som trener/instruktør.

Hun begynner hos oss 10.august og vil være en viktig ressurs. Merel vil ha sentrale driftsoppgaver, bli tildelt administrative oppgaver samt bli involvert i utviklingsprosesser.

Vi er veldige fornøyde med at vi har fått henne med på laget.