Konsept for bedrifter/grupper

I samarbeid med Sauda Installasjon AS, har vi testet ut et konsept for bedrifter/grupper. Konseptet består av 3 elementer og kan illustreres slik:


I møter med de ansatte ble de informert om hvordan kroppen reagerer på det vi spiser og drikker. På samme måte ble det fortalt om hvilken betydning fysisk aktivitet har på kroppens tilstand og utvikling.

For å kartlegge kunnskapen til de ansatte, måtte alle ansatte besvare spørsmål om næringsstoffenes betydning, de måtte også besvare spørsmål knyttet til egen livskvalitet, og sette opp sine målsettinger. 

Gjennomføringen var basert på et tilpasset treningsopplegg og hadde som utgangspunkt at alle skulle gjennomføre 3 økter/uke, fordelt på fellestrening, grupper på 3-5 for såkalt kompistrening, og helst 1 individuell trening eventuelt  sammen med andre. Fellestreningen og kompistreningen ble organisert av instruktører ved F&R Treningssenter. 

Vi startet opp 4. september og ved avslutning 4. desember, var det gjennomført 14 fellestreninger og ditto kompistreninger. Vi måtte forholde oss til at bedriften fikk nye og omfattende arbeidsoppdrag utenfor Sauda,  og dermed ble flere av de ansatte forhindret til å delta. 

Men – de som hadde anledning imponerte. På fellestreningen var det saftig innsats blant samtlige og kompistreningen ble gjennomført med høy intensitet.

Ved avslutning ble deltakerne igjen bedt om å besvare de samme spørsmålene som før oppstart. Disse avslørte økt kunnskap om både næringsstoffenes betydning og hvordan fysisk aktivitet påvirker helsesituasjon og almenntilstand.

Fra flere av de ansatte kom det tilbakemelding om at de hadde merket betydelig positivt endring i egen livskvalitet ved at den fysiske tilstanden var bedre, «vondter» hadde forsvunnet/blitt redusert og at de hadde fått økt bevissthet til kosthold.

Et slik opplegg/konsept forutsetter at varigheten er på minst 3 måneder.

Instruktører har vært: Hulda Asgeirsdottir Birkeland, Olav Ingar Bjelland, Sverre Magnus Sivertsen, Rune Steinsland, Gunn Bastlien og Odd Magne Lønseth.

Fellesressurs og deltaker ved utviklingen av konseptet: Anne Gunhild Waagsbø.