8 personer i hver garderobe

Vi ber alle om å overholde maksantall på 8 personer i hver garderobe.

Vi ønsker samtidig å minne dere på å holde avstand i styrkesal og på vei inn/ut av timer.

Takk for at dere hjelper oss!