​Vi må dessverre stenge senteret!

Med den situasjonen som har oppstått, har vi fra sentrale myndigheter blitt pålagt til å stenge treningssenteret med umiddelbar virkning.

Som de fleste har registrert gjennomføres det nå drastiske tiltak for å forebygge og redusere risikoen for spredning av coronaviruset både i vårt land og verden for øvrig.

F&R Treningssenter vil foreløpig være stengt i 14 dager, altså fram til 26.mars. Deretter vil situasjonen bli vurdert fortløpende.

I perioden som vi må holde stengt,forlenges alle medlemsavtaler tilsvarende.

Fysioterapi er også en del av vår virksomhet. Denne virksomheten stenges også fra samme tidspunkt og periode.

Våre leietakere, fysioterapeutene Olav Ingar Bjelland og Arnhild Frøystad, er også omfattet av at vi stenger våre lokaler.

Vi håper du har forståelse for vår beslutning og ser fram til å komme i normal virksomhet igjen.