Medlemsavtaler - vi stopper trekket fra 20. april

Varigheten på den situasjonen vi har i vårt samfunn nå, vet vi ikke. Vår vurdering basert på informasjon fra helsemyndighetene er at tiltakene som er iverksatt, vil fortsette også etter 13. april.

Vi velger derfor å «fryse» alle medlemsavtaler – altså at trekket av medlemskontingent er stoppet fra 20. april, og frem til vi er i drift igjen. Mange av våre medlemmer er permittert fra sin arbeidsgiver og det kan medføre en økonomisk belastning. Mye kan tyde på at særordningen med dagpenger også blir forlenget – vi får håpe på det.

Våre medlemmer og medlemsavtaler er fundamentet i F&R Treningssenter, på alle måter. Vi håper derfor at fundamentet er like sterkt når koronaviruset er slått ned og vi kan åpne dørene igjen. Det ser vi virkelig fram til.

Mye tyder på at de iverksatte tiltakene bidrar godt til å redusere smittespredningen, noe som gjør at belastningen både for helsevesenet og næringslivet flates ut i tråd med målsettingen. Nå som påsken står for døren vil også vi minne om betydningen av å etterleve retningslinjer knyttet til å ivareta hygiene og holde nødvendig avstand. 

Vi som er så heldige å bo i Sauda har svært gode muligheter for å ta vare på helsa ved å ta fine turer både i nærområdet og i åser og fjell. Benytt sjansen!

Vi ønsker våre medlemmer og ansatte en riktig god påske!

Bilde, kilde: nsdm