Gradvis gjenåpning av Norge

De siste ukene er det blitt jobbet med krisepakker og den gradvise gjenåpningen av Norge. Det er gledelig at en nå sakte men sikkert kan lette på restriksjonene.

Heldigvis begynner den frie hverdagen å komme tilbake for flere. Alle skoleelever kan begynne på skolen igjen, studenter ved høgskoler og universiteter det samme. At idretten også har fått andre begrensninger slik at det blir lettere å drive med organisert aktivitet, er svært gledelig. Men alle må forholde seg til retningslinjene fra sentrale myndigheter og det understrekes spesielt at reglene om hygiene og avstand må fortsatt må følges.

Fra pressekonferansen på torsdag i forrige uke ble det signalisert at treningssentre kan starte opp igjen 15. juni. Det ble presisert at det vil bli foretatt en ny vurdering og at treningssentrene på samme måte som alle andre, må forholde seg til en bransjestandard. Vi forbereder oss på oppstart denne dagen og legger til grunn sannsynlige restriksjoner bl.a. knyttet til antall deltakere på organiserte timer, samt fokus på hygiene og renhold.

Mange har valgt å fortsette med å betale medlemskontingent etter at vi valgte å fryse alle avtaler. Dette hjelper oss i en vanskelig situasjon og er noe vi setter vi stor pris på – tusen takk!

Det er gledelig med mange positive tilbakemeldinger på våre filmsnutter med treningstips – vi kommer til å fortsette med det.

De siste ukene har det heldigvis vært aktivitet i lokalene våre. Fysioterapeutene Olav Ingar, Arnhild og Hulda fikk, basert på bransjestandarden, anledning til å drive fysikalsk behandling fra slutten av april.

Så vi venter i spenning og håper inderlig på at vurderingene som blir gjort de neste ukene av helsemyndighetene er slik at vi kan åpne dørene igjen 15. juni. Vi ser fram til å se deg på trening igjen.