Fysioterapibehandling

Helsemyndighetene har besluttet at noen utvalgte samfunnsfunksjoner kan åpne virksomhet igjen. For vårt vedkommende gjelder det fysioterapi. Hulda vil ta imot bestilling for behandling fra tirsdag 21.april. Avtale gjøres til mobnr. 93 42 53 42 eller per mail til hulda@friskogrask.no

Vi kommer naturligvis til å følge den veilederen som har kommet knyttet til fysioterapibehandling – kalt bransjestandard datert 19.april 2020. Fra standarden er det bl.a krav om at pasienten skal være uten symptomer på luftveisinfeksjoner. Pasienter som er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene vil bli behandlet via telefon eller videokonferanse.

Vi har avtale om utleie av lokalene våre til fysioterapeutene Olav Ingar Bjelland og Arnhild Frøystad. Fra onsdag 22.april vil de også bruke våre lokaler i sin behandling av pasienter.