Frivillig innbetaling av medlemskontingent

Responsen fra flere medlemmer etter at vi informerte om at vi fryser medlemsavtalene fra og med 20. april, har vært oppløftende. Vi har mottatt meldinger fra flere om at de ønsker at trekkene skal fortsette. Dersom også du har anledning til å være med i denne frivillige ordningen, setter vi stor pris på det.Vi understreker at du ikke må oppfatte dette som press fra vår side.

Ca ett døgn etter at vi informerte om at trekket stoppes, har vi mottatt ca 20 tilbakemeldinger fra medlemmer som ønsker å betale kontingenten selv om driften midlertidig er stanset. Dette oppfatter vi som at våre medlemmer er lojale og vil støtte oss i en vanskelig periode, noe vi altså er svært takknemlige for!

For de som har anledning kan månedskontingenten betales slik:

  • Vipps til: 601205 F&R Treningssenter AS
  • Via nettbank til konto 3305.16.60957

Dersom du har spørsmål om denne ordningen, send mail eller sms til Hulda – hulda@friskogrask.no eller 93 42 53 42