Rent Senter

Frisk & Rask Treningssenter tar aktivt avstand fra doping. Antidoping Norge har utviklet et opplæringsprogram som skal bidra til å forebygge og bekjempe bruk av doping på treningssentre. Alle ansatte hos Frisk & Rask Treningssenter har gjennomført programmet, og vårt senter er antidoping-sertifiserte.

Bruk av dopingmidler er helseskadelig og kan medføre aggressiv og truende atferd. Vi praktiserer nulltoleranse når det gjelder bruk av dopingmidler. Vi jobber daglig med å forhindre at medlemmene våre bruker doping.

Les mer om Antidoping Norge

Har du spørsmål om doping?

Dopingtelefonen er en gratis og anonym informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping. Tjenesten er et tiltak i regi av Hormonlaboratoriet ved Oslo Universitetssykehus og finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer om Dopingtelefonen

Mistenker du noen av medlemmene våre?

Fatter du mistanke om at noen bruker doping ved senteret vårt, ber vi deg notere tidspunktet vedkommende besøkte senteret, slik at vi kan følge opp. Henvendelsen din vil bli behandlet anonymt.

Den eller de vi har grunn til å tro at bruker dopingmidler vil bli innkalt til samtale. I den forbindelse kan vi be om avleggelse av dopingtest. Positiv test eller annet som styrker mistanken vil resultere i umiddelbar avslutning av medlemskapet hos Frisk & Rask.

Dersom du har mistanke om dopingbruk, kontakt oss.

Rent Senter

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Sauda365

Facebook

Instagram

Epost


Nettside levert av ibooking.no