Arnhild Frøystad

Arnhild jobber i halv stilling som privatpraktiserende fysioterapeut ved Frisk & Rask.

Hun er offentlig godkjent fysioterapeut utdannet i 1992 med videreutdanning innen
psykosomatisk fysioterapi. Hun har også kurs innen instruksjon, musikkbruk og fysisk
aktivitet og kurs i tilrettelegging av øvelser for ulike diagnoser / funksjoner ute, i sal og basseng.

Arnhild er instruktør i Fysio-Pilates.

I tillegg til jobben som fysioterapeut er Arnhild ansatt som Folkehelsekoordinator i Sauda kommune.

Arnhild er opptatt av all bruk av bevegelse innen fysioterapi,- både for å øke kondisjon, styrke,
balanse, koordinasjon og ikke minst for å øke energinivået i kroppen.

Arnhild Frøystad

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Sauda365

Facebook

Instagram

Epost


Nettside levert av ibooking.no