Ansatte

Hulda Asgeirsdottir

Hulda Asgeirsdottir
Daglig leder, fysioterapeut

Odd Magne Lonseth

Odd Magne Lønseth
Styreformann, instruktør

Gro Johanne Lofthus

Gro Johanne Lofthus
Administrasjon

Bente Årthun
Driftskoordinator

Kjell Ekkjestøl

Kjell Ekkjestøl
Resepsjon

Sverre Magnus Sivertsen

Sverre Magnus Sivertsen
Resepsjon

Fadi Omar

Fadi Omar
Resepsjon

Randi Lunde
Resepsjon

Gunn Bastlien

Gunn Bastlien
Instruktør

Anne Marit Øvrebø

Anne Marit Øvrebø
Instruktør

Merete Herheim

Merete Herheim
Instruktør

Stine Skarsaune

Stine Skarsaune
Instruktør

Paul Kåre Handeland

Paul Kåre Handeland
Instruktør

Svein Guldbrandsen

Svein Guldbrandsen
Instruktør

Helene Fjellheim Midthun

Helene Fjellheim Midthun
Instruktør

Siv Ripland

Siv Ripland
Instruktør

Monica Herheim

Monica Herheim
Instruktør

Per Ivar Sivle

Per Ivar Sivle
Instruktør

Hildegun Solheim

Hildegun Solheim
Instruktør

Malin Melby Lauritsen
Instruktør

Anne Gunhild Waagsbø
Instruktør

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.

Sauda365

Facebook

Instagram

Epost


Nettside levert av ibooking.no